hg

عملکرد دکتر روحانی و احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ مواد غذایی به روایت آمار+ نمودارهای تفکیکی و مفهومی

سعید سلطانی درباره دلیل برهم خوردن تعادل بازار گوشت در برخی مقاطع گفت : متاسفانه بهره وری در تولید و ضریب تبدیل غذایی به گوشت از متوسط جهانی پایین تراست و این باعث هدررفتن منابع می شود.

گوشت گوساله

قیمت گوشت گوساله

رئیس اتحادیه گوشت گوساله با اشاره به حجم گسترده واردات و نیز پایین آمدن قیمت نهاده‌ها پیش‌بینی کرد تا آخر شهریور قیمت گوشت ۲ الی ۳ هزار تومان در هر کیلو کاهش یابد.